Koper

In Stock

Nazwa koper pochodzi od słowa kopec, którym dawniej określało się zapach.