Jarmuż

In Stock

Zaliczany jest do grona najstarszych odmian kapusty